Studiecirkel HT-22

Är du intresserad av att lära dig mer om mäns våld mot kvinnor? Om feminism? Om Kvinnojoursrörelsen och hur vi arbetar för att stötta kvinnor, tjejer och barn utsatta för våld. Hur vi arbetar kunskapshöjande och opinionsbildande mot mäns våld mot kvinnor? Vill du utöver detta få ett sammanhang för att diskutera dina tankar och funderingar med andra kvinnor och tjejer som också är intresserade av ämnet?

I höst erbjuder Motala Kvinnojour återigen en studiecirkel. Under 9 träffar ses vi och kunskapar om ämnen som mäns våld mot kvinnor, feminism, barn som upplever våld, kvinnojourshistoria, systerskap, och samtalsmetodik.
Utbildningen finns till för dig som vill utöka din kunskap, systerskapa och som är nyfiken på att bli ideell jourkvinna.

Tisdagen den 20 september klockan 17:30 arrangerar vi en informationsträff för intresserade av studiecirkeln. Där får du veta mer om studiecirkelns innehåll och upplägg, samt ställa frågor och prata mer med oss jourkvinnor som håller i cirkeln.

För mer information eller för att anmäla intresse: maila oss på motalakvinnojour@roks.se
Studiecirkeln drar sen igång tisdag 27 september, och kostar 150 kr.

Lämna
snabbt!