#jagvillintehaenvåldtäktsmanpåväggen

Vill du bo i en kommun som väljer att hedra en dömd våldsutövande man?Ja: Flytta till Motala kommunNej: Följ beskrivningenLäs mer

Läs mer

8 mars 18.00 Folkets Hus: ”Eftervåld – våldet som fortsätter trots att kvinnan lämnat”

Motala Kvinnojour arrangerar en föreläsningskväll under temat Eftervåld – våldet som fortsätter trots att kvinnan har lämnat. Folkets Hus iLäs mer

Läs mer

Motala Kvinnojours politiska opinionsarbete 1992 – 2022 – Tina Olby

”Begreppet våld mot kvinnor innefattar varje våldshandling som är baserad på kön och som resulterar i, fysisk, sexuell eller psykiskLäs mer

Läs mer

Lyssna på Motala Kvinnojours podcast om 30 års aktivism och kamp!

Lyssna på vår podcast här: https://mcdn.podbean.com/mf/web/ez6zak/MotalaKvinnojour-avsnitt3.mp3 https://open.spotify.com/episode/0sAqjnFQuo0vEJTaVomUNZ?si=TmplVPNDTe6ekTIRLvIMmQ Motala Kvinnojour har varit aktiv i 30 år. I 30 år har viLäs mer

Läs mer

Motala kommun och Motala Kvinnojour tillsammans mot mäns våld mot kvinnor

Motala kommun och Motalakvinnojour manifesterar tillsammans mot mäns våld motkvinnor. Under vecka 47 genomförs Orange Week Motala meden kampanj iLäs mer

Läs mer

Politikerenkät 2022

Hur arbetar politikerna i Motala kommun, Vadstena kommun och Mjölby kommun mot mäns våld mot kvinnor?Som en del i MotalaLäs mer

Läs mer

Studiecirkel HT-22

Är du intresserad av att lära dig mer om mäns våld mot kvinnor? Om feminism? Om Kvinnojoursrörelsen och hur viLäs mer

Läs mer

Motala Kvinnojour 30 år

I år har Motala Kvinnojour verkat i hela 30 år, och självklart vill vi uppmärksamma 30 års feministisk kamp, opinionsbildandeLäs mer

Läs mer

Pressmeddelande #orangeweekmotala

#orangeweekmotala – Motala Kvinnojour och Motala kommun tillsammans mot mäns våld mot kvinnor 2020 initierade Motala Kvinnojour en veckolång manifestationLäs mer

Läs mer

Föreläsning 25 nov kl. 18.00

Sexuell exploatering – från reglementering till grooming Folkets hus Motala Vätternsalen Motala Kvinnojour bjuder in till ett evenemang runt prostitutionLäs mer

Läs mer
Lämna
snabbt!