I handboken om ’Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer’ har Socialstyrelsen identifierat särskild utsatthet, detta innebär att det finns vissa grupper av kvinnor som riskerar en särskild utsatthet.

Bland dessa återfinnas kvinnor i samkönade relationer. Socialstyrelsen lyfter fram att denna sårbarheten utgörs av att ”Könstillhörigheten av den våldsutövande och utsatte har betydelse för hur omgivningar uppfattar våldet, benägenheten hos den utsatta att anmäla och söka hjälp samt för det bemötande hon eller han får. Det omgivande samhällets heterosexuella normer innebär att våld i samkönade relationer ofta osynliggörs eller bagatelliseras.”

Våld: handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. (2015). Stockholm: Socialstyrelsen

Lämna
snabbt!