Kommer snart...

Kommer snart...

Utöver vår stödverksamhet så arbetar vi också förebyggande med opinionsbildning och kunskapsspridning. Vi har målgruppsanpassade föreläsningar, workshops och tar emot studiebesök. Jourens förebyggande arbete är en viktig del i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle.

Lämna
snabbt!