Att kategorisera våldet

Psykiskt våld – nedsättande kommentarer (t.ex. säga att du är tokig, knäpp, dum, ful eller värdelös), kontroll (t.ex. läsa sms/sociala medier, åsikter om vem du träffar eller vad du har på dig), svartsjuka, hot, begränsning, stalking.

Fysiskt våld – knuffar, örfilar, hålla fast, sparkar, slag, stryptag, skaka om, använda tillhyggen eller vapen.

Sexuellt våld – tjatsex, husfridssex, kräva sexuella handlingar, våldtäkt, pornografi och prostitution.

Ekonomiskt våld – mannen har full kontroll över ekonomin, tillgång till koder och konton, köper saker eller tar lån i kvinnans namn, hindra från att skaffa eller behålla arbete, villkorar pengar

Materiellt våld – tar sönder ägodelar (sparkar, slår, river, kastar), slänger saker, gömmer saker, ger bort, tar sönder ”nära och käras” ägodelar

Latent våld – vetskapen om att våld kan förekomma, kroppsspråk, kroppshållning som signalerar aggressivitet

VARNINGSSIGNALER

– Var uppmärksam på hans kvinnosyn!

– Lyssna när han pratar om kvinnor i allmänhet!

– Har han en föraktfull och nedlåtande attityd?


Klagar han ofta på dig?

Uttrycker han ofta missnöje med hur du klär dig, vad du säger, gör eller tycker?

Svartsjuka & kontroll

Uttrycker han ofta svartsjuka? Hindrar han dig från att träffa vänner? Har han åsikter om att du har vänner, bekanta eller kollegor som är män? Får han dig att stanna hemma från aktiviteter?

Läser han dina sms eller post? Följer han efter dig? Går han igenom din väska eller tvingar dig redovisa vad du gjort under dagen?

 

Är han våldsam mot saker eller djur?

Får han vredesutbrott och slår sönder föremål, sparkar sönder dörrar och kastar saker? Ger han sig på, eller hotar om att ge sig på, husdjur?

 

Har han börjat bli hårdhänt eller måttat slag/sparkar?

Lämna
snabbt!