Motala kommun och Motala Kvinnojour tillsammans mot mäns våld mot kvinnor

Motala kommun och Motalakvinnojour manifesterar tillsammans mot mäns våld motkvinnor. Under vecka 47 genomförs Orange Week Motala meden kampanj iLäs mer

Läs mer

Politikerenkät 2022

Hur arbetar politikerna i Motala kommun, Vadstena kommun och Mjölby kommun mot mäns våld mot kvinnor?Som en del i MotalaLäs mer

Läs mer

Studiecirkel HT-22

Är du intresserad av att lära dig mer om mäns våld mot kvinnor? Om feminism? Om Kvinnojoursrörelsen och hur viLäs mer

Läs mer

Motala Kvinnojour 30 år

I år har Motala Kvinnojour verkat i hela 30 år, och självklart vill vi uppmärksamma 30 års feministisk kamp, opinionsbildandeLäs mer

Läs mer

Pressmeddelande #orangeweekmotala

#orangeweekmotala – Motala Kvinnojour och Motala kommun tillsammans mot mäns våld mot kvinnor 2020 initierade Motala Kvinnojour en veckolång manifestationLäs mer

Läs mer

Föreläsning 25 nov kl. 18.00

Sexuell exploatering – från reglementering till grooming Folkets hus Motala Vätternsalen Motala Kvinnojour bjuder in till ett evenemang runt prostitutionLäs mer

Läs mer

Manifestation 22 nov kl. 18

Motala Kvinnojour bjuder in till manifestation med anledning av internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor och #orangeweekmotala.Läs mer

Läs mer

Infosatsning: ”Restriktionerna släpper”

Känslan av att saker nu äntligen återgår till det mer normala delas av många, men för Kvinnojouren är det inteLäs mer

Läs mer

#DENANDRAPANDEMIN

Under natten har dockskåpsmöbler placerats ut runt om i landet. Dessa installationer symboliserar inte bara hemmet, den plats där kvinnor,Läs mer

Läs mer

25 november kl. 17.00 – manifestation på Stora Torget i Motala

Vi har fått nog! Under 2018 mördades 22 kvinnor av en närstående man och 2019 uppvisar lika eller värre fasansfullaLäs mer

Läs mer
Lämna
snabbt!