Forskningen talar sitt tydliga språk – våldet finns inom alla samhällsklasser, yrkesgrupper och bostadsområden.

Lämna
snabbt!