Pressmeddelande #orangeweekmotala

#orangeweekmotala – Motala Kvinnojour och Motala kommun tillsammans mot mäns våld mot kvinnor

2020 initierade Motala Kvinnojour en veckolång manifestation med Motala kommun där landmärken belystes i orange för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. 2021 fortsätter arbetet gemensamt under vecka 47 genom en kampanj i sociala medier vilken syftar till att uppmärksamma, kunskapshöja och sprida information om vart hjälp finns att få i Motala. Även i år kommer platser i Motala med omnejd belysas i orange och de billboards som välkomnar människor in i Motala kommer uppmärksamma manifestationen. 

#orangeweekmotala är en del av FN:s globala kampanj UNiTE To End Violence Against Women där byggnader och landmärken världen över belyses i orange för att manifestera mot mäns våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. FN uppmanar med kampanjen regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot mäns våld mot kvinnor.

Syftet med att Motala Kvinnojour och Motala kommun manifesterar tillsammans är att påvisa att mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem som vi gemensamt måste ta ställning och arbeta aktivt mot. Samt erbjuda stöd och skydd till de som är utsatta. Manifestationen syftar också till att Motala kommuns invånare ska vara med och ta ställning genom hashtaggen #orangeweekmotala

Mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn är ett samhällsproblem som kräver att vi alla går samman mot våldet. Motala Kvinnojour och Motala kommun med sina samlade resurser visar genom #orangeweekmotala vårt ställningstagande.– Josephine Diffner, ordförande Motala Kvinnojour

“Varje kvinna har rätt att bestämma över sig själv och sin egen kropp, ingen har rätt att bruka våld mot en kvinna för hennes kön, utseende eller personlighet. Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och bottnar i ofördelaktiga normer och attityder kring kvinnor. Det är inte bara kvinnan som drabbas av våld i nära relationer utan även barnen som bevittnar våld. För att minska på våld i nära relationer behöver vi samverka mer och arbeta mer förebyggande med bland annat jämställdhet och allas lika värde.” – Josefin Arvidsson (M) sammankallande i Kommunstyrelseberedningen för social hållbarhet

Kontaktuppgifter

Motala Kvinnojour 
Josephine Diffner 
ordförande Motala Kvinnojour 
073-69 48 415

Motala kommun 
Åse Adolphi
Behandlingssekreterare Team Våld i
nära relation 0141-22 54 04
Lämna
snabbt!