Motala Kvinnojour 30 år

I år har Motala Kvinnojour verkat i hela 30 år, och självklart vill vi uppmärksamma 30 års feministisk kamp, opinionsbildande och stödjande arbete på olika sätt under året. I våra sociala kanaler kommer det märkas med löpande inlägg med ett särskilt fokus på vår verksamhet och historia. Hur många stödsökande kvinnor har vi mött genom åren? Vilka kvinnor har engagerat sig lokalt i kampen mot mäns våld mot kvinnor? Hur har jourens politiska arbete sett ut?


Motala Kvinnojour arrangerar regelbundet aktiviteter vilka syftar till att skapa gemenskap och bryta isolering för våra stödsökande kvinnor, tjejer och barn. Detta arbete fortlöper under året. Men utifrån jubileet kommer vi också anordna en särskilt glimrande aktivitet av stärkande och firande karaktär för våra stödsökande.

4 juni Folkets Hus i Motala
Motala Kvinnojour är en verksamhet som önskar att vi inte hade behövt verka under 30 år. Vi vet dock att vi i allra högsta grad fortfarande behövs – 2021 hade vi kontakt med över 120 kvinnor och tjejer som var utsatta för våld. För att belysa och skapa opinion kring frågan mäns våld mot kvinnor, synliggöra vår verksamhet och historia samt skapa nya kontaktvägar för stödsökande kommer vi under 2022 synas och höras – både digitalt och lokalt! Som en del av vårt 30-årsjubileum intar vi lördagen den 4 juni Folkets Hus i Motala. Det blir en fantastisk dag fylld med föreläsningar, stand up, musik, utställare och feministisk marknad. Vi är väldigt glada och stolta över att bl.a. Stina Wollter, Charlotta Björck, Ken Akter och Jenny Westerstrand ordförande för Roks vill förgylla vårt evenemang.

Biljetter: https://nortic.se/dagny/event/34746

Mer info om det hittar du i Facebookevenemanget: https://fb.me/e/2SoIf6dua

Lämna
snabbt!