Infosatsning: ”Restriktionerna släpper”

Känslan av att saker nu äntligen återgår till det mer normala delas av många, men för Kvinnojouren är det inte bara en känsla av lättnad och glädje. Vi har i snart 30 år stöttat kvinnor, tjejer och barn som lever under restriktioner. Restriktioner såsom att inte få röra sig hur och vart man vill, och att bli begränsad i sitt sociala umgänge. Det är en del av många kvinnor, tjejer och barns vardag och så kallade normalläge. Pandemi eller ej – detta pågår ständigt.

Motala kvinnojour påbörjade därför en ny informationssatsning i augusti “Restriktionerna släpper! – Äntligen tillbaka i det normala”. Vill du som privatperson, företagare, medlem i en förening eller arbetsgivare vara med och bidra till att fler kvinnor, tjejer och barn utsatta för mäns våld får stöd av Kvinnojouren? Kontakta oss så skickar vi vårt material!

Lämna
snabbt!