Uttalande Motala Kvinnojour 2019-11-12

Uttalande Motala Kvinnojour 2019-11-12

Senaste veckans händelser går oss givetvis inte förbi. Samtidigt är det ingen nyhet att mäns våld mot kvinnor finns inom alla samhällsklasser, etniciteter, yrkeskategorier och maktpositioner. Att vara en högt uppsatt man inom politiken ger ingen garanti för att han inte utövar våld. Motala Kvinnojour möter ständigt kvinnor som blir utsatta för våld av män med olika maktpositioner i samhället, män som lever “ordnade” liv med arbete och socialt umgänge.

Motala Kvinnojour har de senaste dagarna fått bemöta frågor och oro kring jourens framtid då denna händelse uppmärksammats massmedialt. Händelsen har riktat uppmärksamhet åt det beslut som fattats gällande Motala Kommuns bidrag till oss det närmsta året, och således skapat funderingar kring hur politiska beslut fattas och på̊ vilka grunder. Oron för Kvinnojourens framtid är något vi ständigt lever med och bidrag från Motala Kommun har varit en kamp sedan länge. Att det nu i vissa texter och kommentarsfält vinklats som att en enskild politiker varit ensam om att motarbeta jouren är någonting vi vänder oss emot. Detta är en vinkling, och förminskning, av Motala Kvinnojours ständiga kamp för ekonomisk överlevnad. Vi menar inte att denna man inte motverkat jouren – men det är inte en enskild våldsutövande man som utgör hela det motstånd som Kvinnojouren tampats med sedan start. Rikta istället blicken mot det strukturella våld som kvinnor utsätts för kopplat till det motstånd som jouren mött sedan 27 år tillbaka.

Vi anser det dock relevant att belysa att slutsatser som kan dras från den i dagarna uppmärksammade händelsen är att ideella kvinnojourer behövs och är ett viktigt komplement till de kommunala verksamheter som finns. Varje år möter Motala Kvinnojour drygt 100 våldsutsatta kvinnor samt deras barn. Kvinnor som av olika anledningar inte sökt stöd inom den kommunala verksamheten och som hos oss kan få stödet anonymt. Att våra stödsökande kvinnor dessutom vet att Kvinnojouren är kvinnoseparatistisk är inte att förringa. I det underlag som en tjänsteperson i Motala Kommun tagit fram inför Socialnämndens beslut gällande ekonomiska medel till Kvinnojouren framkom ifrågasättande kring just detta – varför män inte kan vara medlemmar i Motala kvinnojour. Om Kvinnojouren inte var kvinnoseparatistisk skulle det innebära att män som av omgivningen anses ‘aldrig skulle vara våldsverkare’ kunde bli medlemmar hos oss. Alltså i praktiken – att en våldsutsatt kvinna skulle kunna möta sin förövare när hon söker stöd hos Kvinnojouren. Alla män utövar inte våld – men ingen vet vilka män som gör det. 

Vi menar också̊ att det är anmärkningsvärt när flera politiker ombeds uttala sig om händelsen och då lyfter Motala Kommun som varumärke, huruvida de trott att mannen skulle kunnat genomföra brottet han anklagas för, samt att det är synd om honom om det skulle visa sig att han är oskyldig. Inte någon väljer att synliggöra att mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem, istället oroas de intervjuade om förövaren, partiet och varumärket Motala. Talet om dessa händelser behöver genomsyras av en avvägning av vad medial uppmärksamhet gör med kvinnors situation i allmänhet och den utsatta kvinnan i synnerhet.

Avslutningsvis vill vi säga att Motala Kvinnojour finns för alla kvinnor och barn utsatta för våld. Vi fortsätter kämpa tillsammans i systerskap för en värld fri från mäns våld och förtryck. Vi ger oss aldrig.

Styrelsen, Motala Kvinnojour

Lämna
snabbt!