Pressmeddelande 2019-05-13

Vid Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, årsmöte 2019-05-12 valdes Elin Lindsmyr från Motala Kvinnojour in som styrelseledamot i Roks styrelse. 

Roks är den enda riksorganisation i Sverige som enbart arbetar för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och har ca 100 medlemsjourer runt om i landet, vilka ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld. Samt åt kvinnor som utsatts för våld i samkönade relationer. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta oss i vårt viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar aktivt med att informera makthavare, medier och allmänhet om den verklighet som vi på jourerna möter.

Som styrelseledamot representerar en hela Roks och dess alla kvinno- och tjejjourer. Motala Kvinnojour är mycket glada och stolta över att Elin Lindsmyr fått förtroendet att även på ett nationellt plan arbeta med kampen mot mäns våld mot kvinnor. 

Under årsmötet antogs också ett uttalande som påvisar faran med könsneutrala formuleringar om ”våld i nära relationer” https://www.mynewsdesk.com/se/roks/pressreleases/viktig-kunskap-om-vaaldets-utbredning-och-former-foersvinner-med-koensneutralt-tal-om-vaald-i-naera-relationer-2872330

Lämna
snabbt!