Politikerenkät 2022

Hur arbetar politikerna i Motala kommun, Vadstena kommun och Mjölby kommun mot mäns våld mot kvinnor?
Som en del i Motala Kvinnojours opinionsbildande arbete inför valet 2022 har vi kontaktat samtliga partier i Kvinnojourens avtalskommuner. Detta för att förmedla en enkät innehållandes tre frågor gällande hur partierna arbetar med frågan mäns våld mot kvinnor – både lokalt och nationellt.

Svaren publiceras löpande under v.34 (Motala), 35 (Mjölby) och 36 (Vadstena?. Syftet är att synliggöra och sprida hur de olika partierna arbetar med, och ställer sig till, olika politiska frågor inom fältet mäns våld mot kvinnor.

Vecka. 34 – Motala kommun

Vecka 35 – Mjölby kommun

Vecka 36 – Vadstena kommun

Lämna
snabbt!