Motala kommun och Motala Kvinnojour tillsammans mot mäns våld mot kvinnor

Motala kommun och Motala
kvinnojour manifesterar tillsammans mot mäns våld mot
kvinnor. Under vecka 47 genomförs Orange Week Motala med
en kampanj i sociala medier, #orangeweekmotala

Kampanjen syftar till att uppmärksamma, öka kunskapen och sprida information om var hjälp finns att få för den som är utsatt för våld.

Utbrett samhällsproblem

Motala kommun och Motala kvinnojour vill påvisa att mäns våld mot kvinnor är
ett utbrett samhällsproblem.
– Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som vi gemensamt måste ta ställning mot. Låt oss tillsammans stoppa våldet genom att verka kunskapshöjande och sprida information om var hjälp finns att få, säger Josefin Arvidsson (M), sammankallande i kommunstyrelsens beredning för social hållbarhet.

– Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet. Den person som är farligast för henne är en man hon har eller har haft en nära relation till. Varje år utsätts tusentals kvinnor och tjejer i Sverige för våld av en manlig närstående. Mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn är ett omfattande folkhälso- och samhällsproblem och måste behandlas därefter. Orange Week handlar om att uppmärksamma och manifestera för kvinnors, tjejers och barns rätt till ett liv fritt från mäns våld, säger Josephine Diffner, ordförande i Motala kvinnojour.

Global FN-kampanj

Orange Week Motala är en del av FN:s globala kampanj Unite To End Violence Against Women. Orange – en ljus och
optimistisk färg som får representera en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. FN uppmanar regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot mäns våld mot kvinnor.

Kontakt

Anne Gustavsson, utvecklingsstrateg social hållbarhet
0141-22 51 55, anne.gustavsson@motala.se

Josephine Diffner, ordförande Motala Kvinnojour
073-69 48 415, motalakvinnojour@roks.se

Lämna
snabbt!