#jagvillintehaenvåldtäktsmanpåväggen

Vill du bo i en kommun som väljer att hedra en dömd våldsutövande man?
Ja: Flytta till Motala kommun
Nej: Följ beskrivningen nedan och protestera
Bakgrund: I kommunhuset i Motala saknas sedan en tid tillbaka ett porträtt av ett tidigare kommunalråd som 2020 dömdes till 2,5 års fängelse för våldtäkt och grov fridskränkning. Nils-Ingvar Grahn (KD) vill i sin roll som kommunfullmäktiges ordförande återställa ordningen och planerar därför att införskaffa ett nytt porträtt.


Så här protesterar du:

 1. Följ länken och klicka på nytt ärende: https://online.infracontrol.com/Public/Issue/Create?system=Motala%20kommun&alias=Default&fbclid=IwAR2ji-H8SQJTJIZkhacLnDelKDcFgpdzvm7iV65x-st8HMZsEeVjwCPy_48#
 2. Under “Ärendets kategori”: välj “Synpunkter” och sedan “Kommun och politik”
 3. Under “Ärendebeskrivning”: Kopiera och klistra in texten nedan
 4. Under typ av synpunkt: Välj “Klagomål”
 5. Fyll i dina kontaktuppgifter och klicka på skicka in
 6. Dela inlägget så att fler protesterar! #jagvillintehaenvåldtäktsmanpåväggen

  Text att kopiera:
  Med anledning av att porträttet på en tidigare ordförande i kommunstyrelsen försvunnit från Kommunstyrelsesalen vill jag framföra följande klagomål.
  Det tidigare kommunalrådet dömdes i Hovrätten till ett fängelsestraff på 2 år och 6 månader för våldtäkt och grov fridskränkning samt skadestånd till den brottsutsatta kvinnan. Enligt kommunallagen $9 innebär en straffpåföljd om lägst fängelsestraff på 2 år att fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald. I ljuset av detta framstår uttalandet av kommunfullmäktiges ordförande om planen att nyinskaffade ett hedersamt porträtt på den brottsdömda som obegripligt. Det är en skymf och en kränkning av det tidigare kommunalrådets offer och alla kvinnor och tjejer som utsatts för mäns våld.
  Att hänvisa till formalia framstår som en pinsam manifestation av brödraskap mellan män med makt.
  I stället för en nyinförskaffning av ett hedrande porträtt vore det rimliga att lämna platsen tom eller hellre med en faktatext som beskriver varför personen inte kunde fortsätta inneha posten som kommunstyrelsens ordförande.
  Om styrande politiker ändå fullföljer den uttalade intentionen påvisar det att de hellre hedrar en dömd våldsutövande man än visar respekt för våldsutsatta kvinnor och tjejer i Motala kommun. #jagvillintehaenvåldtäktsmanpåväggen
  Med förhoppning om besinning

Lämna
snabbt!