Föreläsning och debatt 24/10 kl. 18:30

Människohandel – vår tids slavhandel Prostitution – ett fritt val?
Föreläsning och debatt 24 oktober 2019 kl. 18:30
Folkets Hus Motala Vätternsalen (fullmäktigesalen)


Motala Kvinnojour bjuder in till en föreläsning runt prostitution och människohandel. Huvudtalare är Simon Häggström samt Jenny Westerstrand. Till efterföljande debatt är även lokala representanter från Motala Polis och kommun inbjudna.


Kriminalinspektör och författare Simon Häggström har sedan 2007 arbetat med brott som rör prostitution och människohandel vid Stockholmspolisen samt Nationella Operativa Avdelningen. År 2016 debuterade han även som författare och släppte sin debutbok ”Skuggans lag” där han beskrev sin och sina kollegors vardag i Stockholms undre värld. Boken rönte stor massmedial uppmärksamhet och våren 2017 släpptes uppföljaren Nattstad där Häggström tog det kontroversiella beslutet att låta en människohandlare komma till tals. I maj 2019 gavs Häggströms tredje bok tillika debutroman ut. Denna bok gavs titeln ”Flickorna som sprang”.


ROKS ordförande Jenny Westerstrand, jur. doktor i folkrätt med avhandling Mellan mäns händer (2008). Den avhandlar internationell rätt på området prostitution och människohandel för sexuella ändamål och om hur den internationella debatten om prostitution och trafficking ser ut.
ROKS (Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige) är landets enda riksorganisationen som jobbar bara för och med Kvinnojourer och tjejjourer. ROKS har ca 100 medlemsjourer varav Motala kvinnojour är en.

Lämna
snabbt!