Pressmeddelande 2019-04-02


Motala Kvinnorjours styrele 2019. Från vänster: My Dahl, Siw Sager Abrahamsson, Birgitta Blohm (kassör), Sandra Kindström (ordförande), Maria Dahl Karlgren och Josephine Diffner.

Vid Motala Kvinnojours årsmöte 2019-03-25 valdes Sandra Kindström till ordförande för Motala Kvinnojour. Aprils medlemsmöte ägnades åt en avtackning i Kvinnojourens lokaler för Tina Olby. Kvinnojouren tackar Tina för hennes gedigna arbete mot mäns våld mot kvinnor i rollen som ordförande i Motala Kvinnojour.

Vid årsmötet valdes tre nya jourkvinnor in i styrelsen; Maria Dahl Karlgren (ledamot), My Dahl (ledamot) och Sandra Kindström (ordförande). Siw Sager Abrahamsson ställde upp för omval och blev invald. 

Motala Kvinnojours styrelse består nu av:
Sandra Kindström, Birgitta Blohm, Maria Dahl Karlgren, Siw Sager Abrahamsson, My Dahl och Josephine Diffner.

Gällande mediakontakter hänvisar styrelsen till anställda jourkvinnor som nås på 0141 512 00 alt. motalakvinnojour@roks.se. Styrelsens kontaktperson är Maria Dahl Karlgren.

Bifogat i mailet finns ett fotografi av den nya styrelsen fr. vänster
My Dahl, Siw Sager Abrahamsson, Birgitta Blohm, Sandra Kindström, Maria Dahl Karlgren, Josephine Diffner.

Lämna
snabbt!