Uttalande från jourens årsmöte 2019-03-25: ”Mäns våld har dödliga konsekvenser”

Mäns våld har dödliga konsekvenser

Motala Kvinnojour har den 25e mars haft årsmöte och vill nu uttrycka vår stora frustration, sorg och vrede utifrån dokumentären Josefin Nilsson – Älska mig för den jag är. Dokumentären talar sitt tydliga språk, Josefins förövare tog hennes livslust ifrån henne. Vi vet att Josefin bara är en av många, hundratusentals kvinnor utsätts varje år för mäns våld.  Vi vet att minst 13 kvinnor mördas varje år av en man som de stått i nära relation till, men hur många fler kvinnor dör till följd av mäns våld? Josefin Nilsson är ett tydligt exempel på detta.

Vi uppmanar alla att våga ta ställning, att våga ta avstånd från män som utövar våld och för kvinnors rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.

Uttalande från Motala Kvinnojours årsmöte
2019-03-25

Lämna
snabbt!