#DENANDRAPANDEMIN

Under natten har dockskåpsmöbler placerats ut runt om i landet. Dessa installationer symboliserar inte bara hemmet, den plats där kvinnor, tjejer och barn blir utsatta för hot och våld. De representerar även kvinnojouren och tjejjouren – en trygg plats där vi får finnas bortom mäns våld och förtryck. Motala Kvinnojour har under snart 30 år mött och stöttat kvinnor, tjejer och barn utsatta för våld. Vi delar självklart den bestörtning som många uttrycker över de 5 kvinnor som den senaste tiden mördats. Vi är dock inte förvånade – mäns våld mot kvinnor är vår vardag och det är en pågående pandemi i sig.För att synliggöra #denandrapandemin har vi valt att placera ut dockskåpsinstallationer i de 3 kommuner som vi möter flest kvinnor ifrån – Motala kommun Vadstena kommun och Mjölby kommun.

Motala Kvinnojour är medlemmar i Roks – mot mäns våld mot kvinnor. Roks har i drygt 35 år burit röst för de tusentals och åter tusentals kvinnor, tjejer och barn som jourer runt om i landet möter varje dag. Utifrån dessa erfarenheter har Roks formulerat krav på förändring som samhället behöver göra.

Krav våld och vårdnad
• Att barn bör ha ett eget juridiskt ombud i vårdnadstvister (som i LVU och brottmål).
• Att en förälder som begått brott mot familjen inte ska ha gemensam vårdnad.
• Att barnets rätt att skyddas mot våld alltid bör går före vårdnadshavarens rätt till barnet. Barn ska slippa påtvingat umgänge med en våldsam förälder.
• Att socialtjänsten måste göra grundligare vårdnads utredningar – samt höra barnet.
• Att domstolen grundligt måste utreda risker för barnet, även när det inte finns fällande dom.
• Att samtliga domstolar genomgår kvalificerad utbildning i mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.

Krav Roks stämmer staten
• Vi accepterar inte att mäns liv ges ett högre värde än kvinnors i möte med rätt och samhälle.
• Vi kräver att kvinnors medborgerliga rättigheter respekteras och skyddas, ingen kvinna ska behöva leva gömd!• Vi kräver att mäns våld kallas mäns våld och synliggörs och görs giltigt som sådant.
• Vi kräver forskning om teknik och bevissäkring rörande mäns våld mot kvinnor.
• Vi kräver en lagstiftning och en rättstillämpning om våld, vårdnad och umgänge som skyddar kvinnor och barn från våldsamma pappors kontroll.
• Vi kräver en haverikommission kring skandalen med de miljardbelopp Sverige har spenderat på att stoppa mansvåldet samtidigt som ingen förbättring kan skönjas för våldsutsatta kvinnor och barn.
• Vi kräver en omstart i arbetet mot mäns våld mot kvinnor där vi i kvinno- och tjejjoursrörelsen sätts i framsätet och där vår kunskap åter börjar räknas som viktig.

Nu!

Lämna
snabbt!